Sertifiseringsmerker: Kontrollmerker med oblat

  • Utbyttbart årsoblat med dato for neste års kontroll
  • Din egen logo på bakgrunnsmerket
  • Utendørs holdbarhet, tåler vær og vind og det meste av kjemikalier, bensin og olje
  • Passer for eksempel i døra eller på vinduet
  • Kan brukes til merking etter sakkyndig førstegangskontroll
  • Tilfredsstiller kravene i forskrift 555

Kontakt oss for et pristilbud

Rikard Thorsteinsen

61 14 00 41

Rikard har jobbet med klistremerker hos oss siden 2000 og er ekspert på produksjon av spesielle klistremerker av alle typer.

Oblatet viser at kontrollen er utført, og viser datoen for neste års kontroll. Kontrollmerket tilfredsstiller kravene til dokumentasjon av sertifisert kontroll beskrevet i forskrift 555 "Bruk av arbeidsutstyr".

Et mindre rundt klistremerke viser alle årets måneder. Dette fester du oppå det kvadratiske klistremerket, slik at pilene peker på måneden vi er i og måneden for neste kontroll.

Arbeidstilsynet skriver: “Som kontrollmerke for kran, masseforflyttingsmaskiner, løfte- og stablevogner, hengestillas, trallebaner og personløftere skal benyttes oblat.”

h2. Overskrift her Våre oblat-klistremerker tilfredsstiller kravene satt av Arbeidstilsynet.